Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5532.18.2016.KP
Nazwa szkoły:
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
Typ szkoły/placówki:
Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego

Miejscowość:
Otwock
Kod pocztowy:
05-400
Ulica:
Konopnickiej 3
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-29


Tematyka kontroli:
Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenia dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 13.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Pogorzelski
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry