Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kolegium Św. Rodziny - Gimnazjum - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KOG.5533.137.2015.WP
Nazwa szkoły:
Kolegium Św. Rodziny - Gimnazjum
Typ szkoły/placówki:
Gimnazjum

Miejscowość:
Łomianki
Kod pocztowy:
05-092
Ulica:
K.K. Baczyńskiego 09-lip
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-12-14


Tematyka kontroli:
Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. O systemie oswiaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 18.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wanda Pakulniewicz
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry