Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa im. Władysława Smolińskiego w Niedzborzu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DCI.5532.7.2020.WZ
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Władysława Smolińskiego w Niedzborzu
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Niedzbórz
Kod pocztowy:
06-458
Ulica:
Niedzbórz 19
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-17


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 09.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Zaborowski
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Dzwonkowska
do góry