Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.87.2015.MF
Nazwa szkoły:
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie
Typ szkoły/placówki:
Liceum ogólnokształcące

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
01-513
Ulica:
Felińskiego 15
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-10-12


Tematyka kontroli:
Realizacja zadań przez dyrektora w obszarze działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Uwagi:
Stosownie do art.8 ust.5 ustawy o dostępie do informacji publicznej protokół nie został opublikowany z uwagi na prywatność osoby fizycznej - ucznia i rodziców, których dane podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

Metryczka

Data publikacji 26.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zdzisław Młodziejewski, Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
do góry