Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Obrońców Pokoju w Radomiu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5532.2.9.2020.GJS
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Obrońców Pokoju w Radomiu
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26-600
Ulica:
Malenicka 29
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-06


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 10.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Syta
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Dzwonkowska
do góry