Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
WKS.5532.2.7.2022.AZ
Nazwa szkoły:
Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie
Typ szkoły/placówki:
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

Miejscowość:
Leszno
Kod pocztowy:
05-084
Ulica:
Sochaczewska 4
Data przeprowadzenia kontroli:
2022-06-14


Tematyka kontroli:
Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 08.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Ziemska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Sokal
do góry