Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.17.14.2016.MS
Nazwa szkoły:
Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Typ szkoły/placówki:
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)

Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26 - 600
Ulica:
Limanowskiego 26/30
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-24


Tematyka kontroli:
Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) przez szkołę niepubliczną, która z dniem rozpoczęcia działalności uzyskała uprawnienia szkoły publicznej
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 18.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Sieczka
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry