Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Technikum Specjalne nr 3 dla Młodzieży Niesłyszącej, Słabosłyszącej oraz Autystycznej, w tym z Zespołem Aspergera w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Otwocku - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
WKS.5532.2.6.2022.AZ
Nazwa szkoły:
Technikum Specjalne nr 3 dla Młodzieży Niesłyszącej, Słabosłyszącej oraz Autystycznej, w tym z Zespołem Aspergera w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Otwocku
Typ szkoły/placówki:
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów

Miejscowość:
Otwock
Kod pocztowy:
05-400
Ulica:
Literacka 8
Data przeprowadzenia kontroli:
2022-06-10


Tematyka kontroli:
Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 08.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Ziemska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Sokal
do góry