Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DSI.5535.6.2016.MB
Nazwa szkoły:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku
Typ szkoły/placówki:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Miejscowość:
Wierzbno
Kod pocztowy:
07-111
Ulica:
Jaworek 32
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-11


Tematyka kontroli:
Ocena cząstkowa pracy dyrektora szkoły w zakresie realizacji zadań, określonych w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz w art. 4 i 39 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy o systemie oświaty ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego, a także stopnia realizacji zadań określonych w art. 6 i 7 ust. 2 pkt 2 - 4 Karty Nauczyciela oraz w art. 39 ust. 1 pkt 1,3,4 i 6 ustawy o systemie oświaty ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 02.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Bułas
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry