Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 157 - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KOG.5533.99.2015.PO
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 157
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
02 - 589
Ulica:
Kazimierzowska 16 16
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-09-02


Tematyka kontroli:
Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami określonymi w prawie oświatowym, sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zakresie zgłoszonym przez rodziców uczniów oraz weryfikacja realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 7 stycznia 2015r.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 17.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Ogonowski
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry