Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.21.2016.BS
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza
Typ szkoły/placówki:


Miejscowość:
Nowy Dwór Mazowiecki
Kod pocztowy:
05-160
Ulica:
Gen. Józefa Bema 312
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-03-02


Tematyka kontroli:
realizacja zadań dyrektora wymienionych w art.. 6, art. 7 ust.2 pkt. 1,2,3,4,6 i art.. 42 ust.2 ustawy z dnia 26 Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191), w art.. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5a,6,7,9,10, art.. 44zzs, art.. 44zzzi ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. u. z 2015r., poz. 2156 ze zm.)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 18.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Sikora
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry