Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka i Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Goździe - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.148.2015KS
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka i Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Goździe
Typ szkoły/placówki:


Miejscowość:
Gózd
Kod pocztowy:
26-634
Ulica:
Starowiejska 130
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-10-20


Tematyka kontroli:
Realizacja zadań wymienionych w art.. 39 ust. 1 pkt 2,4,6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm) oraz w art.. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DZ. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 20.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Szymańska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry