Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Policealna w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DOS.5532.4.2020.JS
Nazwa szkoły:
Szkoła Policealna w Zespole Szkół Powiatowych
Typ szkoły/placówki:
Szkoła policealna

Miejscowość:
Troszyn
Kod pocztowy:
07-405
Ulica:
Juliusza Słowackiego 3
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-27


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 17.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Stachurska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry