Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wacynie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.65.2016.RO
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wacynie
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26-600
Ulica:
Wacyn 23
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-03-22


Tematyka kontroli:
Realizacja przez dyrektora wybranych zadań wynikających z art.. 39 ust. 1 pkt 2,4,6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oswiaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 12.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Otolińska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry