Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni - Letnisko - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.44.2016.AK
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni - Letnisko
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Jedlnia - Letnisko
Kod pocztowy:
26-630
Ulica:
Słoneczna 5
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-03-08


Tematyka kontroli:
Przestrzeganie przez szkołę przepisów prawa w zakresie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w odniesieniu do ucznia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Uwagi:
Stosownie do art.8 ust.5 ustawy o dostępie do informacji publicznej protokół nie został opublikowany z uwagi na prywatność osoby fizycznej - ucznia i rodziców, których dane podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

Metryczka

Data publikacji 18.05.2016
Data modyfikacji 18.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zdzisław Młodziejewski, Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
do góry