Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DOS.5532.1.21.2020.TJ
Nazwa szkoły:
Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Ostrołęka
Kod pocztowy:
07-401
Ulica:
Koszarowa 3
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-27


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 25.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Jarzyna
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Dzwonkowska
do góry