Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DSI.5532.1.21.2010.ED
Nazwa szkoły:
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach
Typ szkoły/placówki:
Branżowa szkoła I stopnia

Miejscowość:
Siedlce
Kod pocztowy:
08-110
Ulica:
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-20


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 07.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Dombrowska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Dzwonkowska
do góry