Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.39.2016.IG
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie
Typ szkoły/placówki:
Gimnazjum

Miejscowość:
Magnuszew
Kod pocztowy:
26-910
Ulica:
Bohaterów Września 10
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-03-03


Tematyka kontroli:
Zapewnienie uczniom Publicznego Gimnazjum w Magnuszewie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz prawidłowość oceniania zachowania ucznia
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 27.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Gmur
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry