Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Makowie Mazowieckim - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DOS.5532.3.6.2020.DW
Nazwa szkoły:
Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Makowie Mazowieckim
Typ szkoły/placówki:
Liceum ogólnokształcące

Miejscowość:
Maków Mazowiecki
Kod pocztowy:
06-200
Ulica:
Kopernika 2
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-12-15


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 23.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Wiśniewski
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Dzwonkowska
do góry