Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bursa Św. Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych w Siedlcach - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DSI.553.85.2015.IT
Nazwa szkoły:
Bursa Św. Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych w Siedlcach
Typ szkoły/placówki:
Bursa

Miejscowość:
Siedlce
Kod pocztowy:
08-110
Ulica:
Biskupa Ignacego Świrskiego 56
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-27


Tematyka kontroli:
Zgodność działania niepublicznych burs z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placóek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placókach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placókach
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 11.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Tomczak
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry