Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 119 - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KOG.5532.2.20.2020.ZR
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3. Berlińskiego Pułku Piechoty
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
02-649
Ulica:
Pułku Baszta 3
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-25


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 14.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zofia Rudzińska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry