Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPZ.5532.1.25.2020.KK
Nazwa szkoły:
XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie
Typ szkoły/placówki:
Liceum ogólnokształcące

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
02-646
Ulica:
Fryderyka Joliot Curie 14
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-25


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 16.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Krawczyk
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Dzwonkowska
do góry