Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DPŁ.5532.2.6.2020.AO
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Łąck
Kod pocztowy:
09-520
Ulica:
Kolejowa 1
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-23


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 09.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Olobry-Szarow
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Dzwonkowska
do góry