Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.76.2015.MF
Nazwa szkoły:
V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Typ szkoły/placówki:
Liceum ogólnokształcące

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
00-150
Ulica:
Nowolipie 8
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-09-08


Tematyka kontroli:
Zgodność działań dyrektora szkoły z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Uwagi:
Stosownie do art.8 ust.5 ustawy o dostępie do informacji publicznej protokół nie został opublikowany z uwagi na prywatność osoby fizycznej - ucznia, którego dane podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

Metryczka

Data publikacji 26.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Mizerska - Froń
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry