Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.147.2015.AB
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Nowe Miasto nad Pilicą
Kod pocztowy:
26-420
Ulica:
Szkolna 4
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-10-19


Tematyka kontroli:
Rozpatrzenie zarzutów zawartych w piśmie rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą w związku z organizacją zajęć matematyki w klasie V b.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 26.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Byzdra
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry