Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Liceum Ogólnokształcące w Zawidzu Kościelnym - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DPŁ.5532.2.12.2020.AW
Nazwa szkoły:
Liceum Ogólnokształcące w Zawidzu Kościelnym
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Zawidz Kościelny
Kod pocztowy:
09-226
Ulica:
Mazowiecka 47B
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-18


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 29.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Wojciechowski
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry