Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Lesznowoli - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KOG.5532.2.36.2020.BK
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Lesznowola
Kod pocztowy:
05-506
Ulica:
Szkolna 8
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-30


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 04.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Kukwa
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Dzwonkowska
do góry