Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Porębie Średniej - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DOS.5532.2.23.2020.JG
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Porębie Średniej
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Poręba Średnia
Kod pocztowy:
07 - 308
Ulica:
Poręba Średnia 18
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-26


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 04.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Godlewska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Dzwonkowska
do góry