Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Prywatne Gimnazjum Męskie z Oddziałami Dwujęzycznymi - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KOG.5533.34.2016.KC
Nazwa szkoły:
Prywatne Gimnazjum Męskie z Oddziałami Dwujęzycznymi
Typ szkoły/placówki:
Gimnazjum

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
00-549
Ulica:
Piekna 24/26
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-22


Tematyka kontroli:
Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) przez szkołę niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 04.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamilla Cubrzyńska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry