Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPZ.5532.1.4.2020.EK
Nazwa szkoły:
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie
Typ szkoły/placówki:
Branżowa szkoła I stopnia

Miejscowość:
Żyrardów
Kod pocztowy:
96-300
Ulica:
Bohaterów Warszawy 4
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-12-09


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 17.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Kosińska-Przybytek
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry