Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 104 w Zespole Szkół 120 w Warszawie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KOG.5533.31.2016.JJ
Nazwa szkoły:
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 104 w Zespole Szkół 120 w Warszawie
Typ szkoły/placówki:
Gimnazjum

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-831
Ulica:
Wilgi 19
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-10


Tematyka kontroli:
Kontrola w związku ze skargą KOG.1410.1.2016, zgodność działań dyrektora szkoły z przepisami prawa w zakresie przestrzegania praw dziecka, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych w szkole oraz udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w związku z ww. skargą
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Uwagi:
Stosownie do art.8 ust.5 ustawy o dostępie do informacji publicznej protokół nie został opublikowany z uwagi na prywatność osoby fizycznej - ucznia i rodziców, których dane podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

Metryczka

Data publikacji 05.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zdzisław Młodziejewski, Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
do góry