Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.27.2016.RO
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Stromiec
Kod pocztowy:
26-804
Ulica:
Podlesie Duże 71
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-12


Tematyka kontroli:
Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Uwagi:
Stosownie do art.8 ust.5 ustawy o dostępie do informacji publicznej protokół nie został opublikowany z uwagi na prywatność osoby fizycznej - ucznia, którego dane podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

Metryczka

Data publikacji 12.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zdzisław Młodziejewski, Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry