Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Technikum w Zespol Szkół nr 1 im. St. Staszica - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.45.45.2016.ZC
Nazwa szkoły:
Technikum w Zespol Szkół nr 1 im. St. Staszica
Typ szkoły/placówki:
Technikum

Miejscowość:
Pruszków
Kod pocztowy:
05-800
Ulica:
Promyka 24/26
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-06-22


Tematyka kontroli:
organizacja zajęć dydaktyczno - wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego 2015/2016
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 12.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zofia Rajska - Cuber
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry