Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KOG.5532.2.11.2020.GM
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Kobyłka
Kod pocztowy:
05-230
Ulica:
Jezuicka 1
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-25


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 30.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Muszyńska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Dzwonkowska
do góry