Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DCI.5532.26.2020.JK
Nazwa szkoły:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie
Typ szkoły/placówki:
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Miejscowość:
Ciechanów
Kod pocztowy:
06-400
Ulica:
Wyzwolenia 10a
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-24


Tematyka kontroli:
"Zgodności z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. "
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 17.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Kozioł
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry