Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Goździkowie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.5.2016.RO
Nazwa szkoły:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Goździkowie
Typ szkoły/placówki:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Miejscowość:
Gielniów
Kod pocztowy:
26 - 434
Ulica:
Główna 1A
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-01-18


Tematyka kontroli:
Organizacja i sposób udzielonej pomocy psychologiczno - pedagogicznej wychowankowi oraz zastosowane formy i metody oddziaływań resocjalizacyjnych
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Uwagi:
Stosownie do art.8 ust.5 ustawy o dostępie do informacji publicznej protokół nie został opublikowany z uwagi na prywatność osoby fizycznej - ucznia, którego dane podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

Metryczka

Data publikacji 18.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zdzisław Młodziejewski, Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
do góry