Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPZ.5532.1.27.2020.KK
Nazwa szkoły:
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
Typ szkoły/placówki:
Liceum ogólnokształcące

Miejscowość:
Zielonka
Kod pocztowy:
05-220
Ulica:
Inżynierska 1
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-12-08


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 02.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Krawczyk
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry