Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DPŁ.5533.56.2015.KI
Nazwa szkoły:
Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku
Typ szkoły/placówki:
Liceum ogólnokształcące

Miejscowość:
Płock
Kod pocztowy:
09-402
Ulica:
Kościuszki 20
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-09-11
2015-09-14

Tematyka kontroli:
Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem egzaminu poprawkowego
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 13.10.2015
Data modyfikacji 29.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Majewska, Kinga Ilska-Bylińska
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry