Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 3 w Radomiu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.140.2015.TT
Nazwa szkoły:
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 3 w Radomiu
Typ szkoły/placówki:
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26-600
Ulica:
Główna 3
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-09-24


Tematyka kontroli:
Przestrzeganie przez dyrektora kompetencji rady pedagogicznej. Zgodność organizacji pracy Poradni z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2014/2015
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 14.10.2015
Data modyfikacji 29.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Traczyk
Osoba udostępniająca informację:
do góry