Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KOG.5533.119.2015.EZ
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
02-698
Ulica:
Niegocińska 2
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-03


Tematyka kontroli:
Realizacja zaleceń zawartych w (…) oraz przestrzeganie praw dziecka w SP 271 w warszawie w kontekście sprawy zgłoszonej przez rodziców
Rodzaj kontroli:
doraźna
Uwagi:
Stosownie do art.8 ust.5 ustawy o dostępie do informacji publicznej protokół nie został opublikowany z uwagi na prywatność osoby fizycznej - ucznia, którego dane podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

Metryczka

Data publikacji 25.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Zgórzak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry