Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stanach - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DSI.5741.3.2015.GS
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stanach
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Skórzec
Kod pocztowy:
08-114
Ulica:
Dąbrówka - Stany 152
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-10-05


Tematyka kontroli:
Współpraca szkoły z rodziną w zakresie wychowania i opieki
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 30.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alina Dudek, Grażyna Staręga
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry