Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego w Płocku - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DPŁ.5532.2.14.2020.AW
Nazwa szkoły:
Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego
Typ szkoły/placówki:
Szkoła policealna

Miejscowość:
Płock
Kod pocztowy:
09-401
Ulica:
Popłacińska 37
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-12-08


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 29.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Wojciechowski
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry