Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Liceum Ogólnokształcące Grodzisk Mazowiecki - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.45.16.2016.MM
Nazwa szkoły:
Liceum Ogólnokształcące Grodzisk Mazowiecki
Typ szkoły/placówki:
Liceum ogólnokształcące

Miejscowość:
Grodzisk Mazowiecki
Kod pocztowy:
05- 825
Ulica:
Zwirki i Wigury 4
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-06-22


Tematyka kontroli:
Organizacja zajęć dydaktyczno - wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego 2015/2016
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 12.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Mizerska - Froń
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry