Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Liceum Ogólnokształcących im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Zespole Szkół w Raciążu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DCI.5533.128.2015.SzJ.
Nazwa szkoły:
Liceum Ogólnokształcących im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Zespole Szkół w Raciążu
Typ szkoły/placówki:
Liceum ogólnokształcące

Miejscowość:
Raciąż
Kod pocztowy:
09-140
Ulica:
Kilińskiego 64
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-05


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów poprawkowych
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 09.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Szypulski
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry