Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczne Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.142.2015.MK.
Nazwa szkoły:
Publiczne Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego
Typ szkoły/placówki:
Gimnazjum

Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26-600
Ulica:
Kilińskiego 25
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-09-30


Tematyka kontroli:
Sprawdzenie zasadności zastrzeżeń zawartych w piśmie z dnia 14.09.2015 r.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 09.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marianna Kończyk
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry