Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Borkowicach - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.149.2015.JT
Nazwa szkoły:
Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Borkowicach
Typ szkoły/placówki:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Miejscowość:
Borkowice
Kod pocztowy:
26-422
Ulica:
Platanowa 1
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-10-15


Tematyka kontroli:
Kontrola stanu i warunków prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 10.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Trzepałka
Osoba udostępniająca informację:
do góry