Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KOG.5533.106.2015.AM
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
00-098
Ulica:
Niecała 14
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-09-17


Tematyka kontroli:
Przestrzeganie statutu szkoły oraz zgodność zapisów statutu szkoły z przepisami prawa w kontekście pisma Biura Rzecznika Praw Dziecka ZEW.441.142.2014.JF z dnia 29 czerwca 2015r
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 12.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Maliszewska
Osoba udostępniająca informację:
do góry