Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Policealna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Konstancinie Jeziornie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
ZSE.5532.6.2015.AN
Nazwa szkoły:
Szkoła Policealna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Konstancinie Jeziornie
Typ szkoły/placówki:
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)

Miejscowość:
Konstancin Jeziorna
Kod pocztowy:
05-510
Ulica:
Gąsiorowskiego 12/14
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-13


Tematyka kontroli:
Zgodność funkcjonowania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 18.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry