Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zespół Wychowania przedszkolnego Owieczka.Asia w Warszawie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
ZSE.5533.23.2016.MW
Nazwa szkoły:
Zespół Wychowania przedszkolnego Owieczka.Asia w Warszawie
Typ szkoły/placówki:


Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
02-797
Ulica:
Nowoursynowska 70C
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-03


Tematyka kontroli:
" Bezpieczne i higieniczne warunki nauczania, wychowania i opieki.  Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  Realizacja zaleceń pokontrolnych.  Organizacja i realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych z dziećmi z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznych. "
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 09.03.2016
Data modyfikacji 17.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wojtaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry