Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.141.2015.MB
Nazwa szkoły:
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach
Typ szkoły/placówki:
Gimnazjum

Miejscowość:
Chlewiska
Kod pocztowy:
26 - 510
Ulica:
Szkolna 15
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-10-05


Tematyka kontroli:
Realizacja zadań wymienionych w art.39.ust.1 pkt 2,4,6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 ze zm.) oraz w art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Bochyńska
Osoba udostępniająca informację:
do góry